Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 13.aprīļa 162.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 1.jūlijāNr. 275

protokols Nr. 10, 4. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Gatis Truksnis;

1.2. Rita Sproģe;

1.3. Anita Adijāne; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu

1.4. Larisa Loskutova;

1.5. Andris Čuda;

1.6. Mārtiņš Stulpiņš;

1.7. Ints Dālderis.

2. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Anita Adijāne; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 13.aprīļa 162.lēmumu

2.2. Rita Sproģe;

2.3. Jānis Lediņš;

2.4. Larisa Loskutova;

2.5. Andris Čuda.

3. Ievēlēt Izglītības komiteju 5 deputātu sastāvā:

3.1. Irēna Kausiniece;

3.2. Rita Sproģe;

3.3. Ieva Taranda;

3.4. Andris Čuda;

3.5. Ints Dālderis.

4. Ievēlēt Kultūras komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Rita Sproģe;

4.2. Irēna Kausiniece;

4.3. Jānis Lediņš;

4.4. Andrejs Morozovs;

4.5. Andris Čuda.

5. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Ieva Taranda;

5.2. Irēna Kausiniece;

5.3. Dace Riņķe;

5.4. Mārtiņš Stulpiņš;

5.5. Rolands Parasigs - Parasiņš. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu

6. Ievēlēt Transporta un mājokļu jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Jānis Lediņš;

6.2. Larisa Loskutova;

6.3. Dace Riņķe;

6.4. Rolands Parasigs - Parasiņš; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu

6.5. Uldis Kronblūms.

7. Ievēlēt Pilsētsaimniecības komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Larisa Loskutova;

7.2. Rita Sproģe;

7.3. Jānis Lediņš;

7.4. Rolands Parasigs - Parasiņš; Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu

7.5. Mārtiņš Stulpiņš.

8. Ievēlēt Drošības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Andrejs Morozovs;

8.2. Rita Sproģe;

8.3. Jānis Lediņš;

8.4. Uldis Kronblūms;

8.5. Mārtiņš Stulpiņš.

9. Ievēlēt Tūrisma un kurortoloģijas komiteju 5 deputātu sastāvā:

9.1. Inese Kārkliņa;

9.2. Anita Adijāne; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu

9.3. Andrejs Morozovs;

9.4. Uldis Kronblūms;

9.5. Rolands Parasigs - Parasiņš. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 587.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 23.decembra 642.lēmumu

10. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

10.1. Dace Riņķe;

10.2. Inese Kārkliņa;

10.3. Ieva Taranda;

10.4. Uldis Kronblūms;

10.5. Ints Dālderis.

11. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumu Nr.369 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

12. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 ”Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF