Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr. 214

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu un deputātes Anitas Adijānes 2022. gada 9. maija iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.1-22/22S-8859), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai deputātes Anitas Adijānes iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

2. Lūgt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju informēt Jūrmalas domi par nākamo deputātu no “Zaļo un Zemnieku savienība” saraksta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF