Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 255

protokols Nr. 11, 2. punkts

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu un Jūrmalas domes deputāta Andra Čudas 2022. gada 16. jūnija iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1.1-22/22S-11136), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai deputāta Andra Čudas iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

2. Lūgt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju informēt Jūrmalas domi par nākamo deputātu no saraksta “Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF