Stājas spēkā 03.03.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 2.martāNr. 8

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

Papildināt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Noteikt, ka Jūrmalas domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” budžeta finansētām institūcijām (juridiskām personām) ar Ukrainas krīzi saistītu jautājumu risināšanai, nepārsniedzot 100 000 euro.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF