Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 457

protokols Nr. 11, 3. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra
lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 14. pantu un Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 8 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 30. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām” šādu grozījumu:

Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. Jānis Asars;”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF