Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 502

protokols Nr. 11, 53. punkts

Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā
“Nordic Tourism Collective” un Eiropas
Tūrisma asociācijā “European
Tourism Association

Ziemeļvalstu Tūrisma asociācija “Nordic Tourism Collective” (turpmāk arī – Asociācija) ir organizācija, kurā ietilpst Ziemeļvalstu tūrisma nozares pārstāvji ar galveno mērķi sekmēt un veicināt konkrētā reģiona tūrisma attīstību. No Latvijas Asociācijas biedri ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lidsabiedrība “AirBaltic”, tūrisma operators “Impro Travel” u.c. Asociācija darbojas arī kā Eiropas Tūrisma asociācijas (European Tourism Association) (turpmāk arī - ETOA) Ziemeļvalstu atzars, kas atrodas Londonā un Briselē. Dalība Asociācijā vienlaikus ietver automātisku dalību ETOA ar tiesībām reģistrēties jebkuram tikai ETOA dalībniekiem paredzētajam pasākumam. ETOA ir paredzēts dažādiem tūrisma uzņēmumiem Eiropas galamērķos, sākot no globāliem zīmoliem līdz vietējiem neatkarīgiem uzņēmumiem. ETOA biedri no Latvijas ir galamērķu pārvaldības uzņēmums “Baltic Travel Group”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latgales Tūrisma asociācija, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” u.c. Dalības maksa Asociācijā un ETOA sastāda 1995 euro (tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci euro) gadā, iestāšanās maksa sastāda 250 euro (divi simti piecdesmit euro).

Dalība Asociācijā iekļauj - automātisku dalību ETOA, tīklošanas iespējas ar vairāk nekā 90 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu piegādātājiem un vairāk nekā 100 Eiropas un starptautiskiem specializētiem tūrisma operatoriem, galamērķa popularizēšanu, atlaides visiem Asociācijas un ETOA pasākumiem, iespējas popularizēt savu galamērķi Asociācijas un ETOA pasākumos, piekļuvi informācijai par starptautiskā tūrisma tendencēm Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, iespējas piedalīties darba grupās, kurās apspriež nozarei un jo īpaši reģionam svarīgās tēmas, ielūgumus uz vebināriem, konferencēm un semināriem par galvenajiem tūrisma jautājumiem reģionā, piekļuvi unikāliem datiem, ceturkšņa tendencēm par galvenajiem pētījumiem Ziemeļvalstu tūrisma reģionā, piekļuvi ETOA politikas aktivitātēm Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar Asociācijas statūtiem, biedrs var iestāties organizācijā, aizpildot pieteikuma veidlapu oficiālajā Asociācijas tīmekļa vietnē www.nordictourismcollective.com. Ņemot vērā augstāk minēto un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2023. gada 18. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iestāties Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” (Ziemeļvalstu tūrisma kolektīvs) un asociācijā “European Tourism Association” (Eiropas tūrisma asociācija).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai aizpildīt elektronisko veidlapu, lai iestātos Asociācijā.

3. Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai, sadarbojoties ar Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma komunikācijas daļu, iesaistīties Asociācijas darbībā.

4. Paredzēt Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2024. gada budžetā iestāšanās maksu Asociācijā – 250 euro un ikgadējo dalības maksu Asociācijā – 1995 euro.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF