Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 5

protokols Nr. 4, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu,
73. panta pirmās daļas
1. punktu, Pašvaldību
likuma 10. panta
pirmās daļas
8. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.8. Juridiskā nodaļa:

12.8.1. Tiesvedības daļa; ”;

1.2. Papildināt ar 12.8.1 un 12.8.2 apakšpunktu šād redakcijā:

“ 12.8.1 Kanceleja;

12.8.2 Administratīvā nodaļa; ”;

1.3. Papildināt ar 12.10.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 12.10.4.1 Mobilitātes nodaļa;”;

1.4. Svītrot 12.12. apakšpunktu.

2. Šī nolikuma 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 2. aprīlī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF