Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 30

protokols Nr. 2, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta
lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata
vienību skaitu, kas tiek finansēti no
pašvaldības budžeta”

Pamatojoties uz Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra 2024. gada 15. janvāra iesniegumu Nr. 2.1-3/1 “Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra pedagoģisko amatu sarakstu”, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 2024. gada 15. janvāra iesniegumu Nr. 1-13/2024-2 “Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas amata vienību izmaiņām”, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” 2024. gada 17. janvāra iesniegumu Nr. 2.1-3/24/N/12 “Par pedagoģisko atbalstu” un saistībā ar to, ka Jūrmalas Izglītības pārvalde no 2023. gada 1. augusta ir pārņēmusi no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības mācību priekšmetu apvienību vadītāju funkcijas, un ņemot vērā Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2024. gada 23. janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 1. punkta tabulas daļu “Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs” ar amata nosaukumu – “Koncertmeistars” ar skaita vienību – “2.01”;

1.2. Svītrot 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” amata nosaukumu – “koncertmeistars”;

1.3. Svītrot 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Ķemeru pamatskola” amata nosaukumu – “koncertmeistars”;

1.4. Svītrot 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Valsts ģimnāzija” amata nosaukumu – “koncertmeistars” un amata nosaukumu “izglītības metodiķis”;

1.5. Svītrot 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Majoru vidusskola” amata nosaukumu – “koncertmeistars”;

1.6. Svītrot 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Pumpuru vidusskola” – amata nosaukumu – “koncertmeistars”;

1.7. Aizstāt 1. punkta tabulas daļā “Jūrmalas Mūzikas vidusskola” amata nosaukumam “Izglītības iestādes bibliotekārs” skaita vienības skaitli “1” ar skaita vienības skaitli “0.75”;

1.8. Papildināt 1.punkta tabulu ar daļu “Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienības “Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”" ar amata nosaukumu “pedagogs” un skaita vienības skaitli “1”.

2. Lēmums stājas spēkā 2024. gada 1. februārī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF