Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.03.2024. Stājas spēkā 26.03.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 7

protokols Nr. 4, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
49. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.8. Juridiskā nodaļa:

5.1.8.1. Tiesvedības daļa;”;

1.2. Papildināt ar 5.1.8.1 un 5.1.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.8.1 Kanceleja;

5.1.8.2 Administratīvā nodaļa;”;

1.3. Papildināt ar 5.1.10.5. apakšpunktu šādā reakcijā:

“5.1.10.5. Mobilitātes nodaļa;”;

1.4. Izteikt 5.3.11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 5.3.11.2. Izglītības un metodiskā atbalsta nodaļa;”;

1.5. Svītrot 5.3.11.3. apakšpunktu;

1.6. Izteikt 5.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.31. Jūrmalas muzejs ar šādām struktūrvienībām:

5.31.1. Mākslas un izstāžu nodaļa;

5.31.2. Krājuma nodaļa;

5.31.3. Komunikācijas un personāla nodaļa;

5.31.4. Administratīvi saimnieciskā nodaļa;”;

1.7. Izteikt 5.35. apakšpunktu šādā redakcijā :

“5.35. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs ar šādām struktūrvienībām:

5.35.1. Tehniskā nodrošinājuma nodaļa:

5.35.1.1. Būvdarbu daļa;

5.35.2. Izglītības iestāžu nodaļa;

5.35.3. Sporta objektu nodaļa;

5.35.4. Īpašumu nodaļa;”;

1.8. Papildināt ar 14.5. un 14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“14.5. Ziemeļvalstu Tūrisma asociācija (Nordic Tourism Collective);

14.6. Eiropas tūrisma asociācija (European Tourism Association).”;

1.9. Svītrot 55. punktā vārdus “Administratīvi juridiskās pārvaldes”;

1.10. Svītrot 63. punktā vārdus “Administratīvi juridiskās pārvaldes”;

1.11. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.9., 1.10. un 1.11. apakšpunkts daļā par Administratīvi juridisko pārvaldi, Juridisko nodaļu, Kanceleju, Administratīvo nodaļu un Mobilitātes nodaļu, stājas spēkā 2024. gada 2. aprīlī.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Paskaidrojuma raksts PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF