Dokumenta Nr. 68 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai