Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 68

protokols Nr. 9, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28
“Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumu Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF