Dokumenta Nr. 88 "Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai