Dokumenta Nr. 92 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai