Dokumenta Nr. 93 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai