Dokumenta Nr. 105 "Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā" sagatavošana atskaņošanai