Dokumenta Nr. 365 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai