Dokumenta Nr. 386 "Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" sagatavošana atskaņošanai