Dokumenta Nr. 388 "Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai