Dokumenta Nr. 389 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai