Dokumenta Nr. 459 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai