Dokumenta Nr. 466 "Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu" sagatavošana atskaņošanai