Dokumenta Nr. 467 "Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā" sagatavošana atskaņošanai