Dokumenta Nr. 471 "Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai