Dokumenta Nr. 474 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai