Dokumenta Nr. 477 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai