Dokumenta Nr. 478 "Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu " sagatavošana atskaņošanai