Dokumenta Nr. 479 "Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā" sagatavošana atskaņošanai