Dokumenta Nr. 480 "Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai