Dokumenta Nr. 484 "Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai