Dokumenta Nr. 497 "Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim" sagatavošana atskaņošanai