Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 497

protokols Nr. 11, 46. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu
sportistam un trenerim

Izvērtējot sportista Grāfa Putraševiča un viņa trenera Jāņa Naumova 2023. gada 3. oktobra iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā un tam pievienotos dokumentus, un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikuma Nr. 7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.6. un 9.6.1. apakšpunktu, 11. un 15. punktu, un Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2023. gada 12. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-33/2) Jūrmalas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu sportistam Grāfam Putraševičam 3000,00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas un viņa trenerim Jānim Naumovam naudas balvu 1500,00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par izcīnīto 1. vietu Eiropas jauniešu čempionātā boksā svara kategorijā līdz 46 kg.

2. Jūrmalas Izglītības pārvaldes Sporta un labbūtības nodaļai un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītājai (galvenajai grāmatvedei) nodrošināt šī lēmuma 1. punktā minēto naudas balvu izmaksu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF