Dokumenta Nr. 502 "Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association" sagatavošana atskaņošanai