Dokumenta Nr. 510 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā" sagatavošana atskaņošanai