Dokumenta Nr. 511 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā" sagatavošana atskaņošanai