Dokumenta Nr. 517 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu" sagatavošana atskaņošanai