Dokumenta Nr. 518 "Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu" sagatavošana atskaņošanai