Dokumenta Nr. 539 "Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai