Dokumenta Nr. 11 "SĒDES PROTOKOLS" sagatavošana atskaņošanai