Dokumenta Nr. 12 "SĒDES PROTOKOLS" sagatavošana atskaņošanai