Dokumenta Nr. 21 "Par pabalstu transporta izdevumu segšanai" sagatavošana atskaņošanai