Dokumenta Nr. 34 "Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību" sagatavošana atskaņošanai