Dokumenta Nr. 35 "Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu" sagatavošana atskaņošanai