Dokumenta Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai