Dokumenta Nr. 3 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai