Dokumenta Nr. 8 "Par debitoru parādu norakstīšanu" sagatavošana atskaņošanai