Dokumenta Nr. 18 "Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā" sagatavošana atskaņošanai