Dokumenta Nr. 22 "Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”" sagatavošana atskaņošanai