Dokumenta Nr. 31 "Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam" sagatavošana atskaņošanai