Dokumenta Nr. 92 "Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai