Dokumenta Nr. 93 "Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu" sagatavošana atskaņošanai